V Sloveniji je sklepanje donatorskih pa tudi drugačnih pogodb, s katerimi se zavežemo narediti nekaj dobrega za pomoči potrebnega, s fizičnimi osebami še v povojih in nemalokrat pri ljudeh naleti na nerazumevanje, saj jim je tuje oziroma še vedno sprejemajo delo humanitarnih organizacij kot nekaj neobveznega ipd. In tudi prostovoljnost za večino ljudi pomeni nekakšen odklonilen odnos, češ, če sem se nekaj odločil prostovoljno potem je popolnoma vseeno če to naredim ali ne. Kar pa je v temelju napačno. Donatorska pogodba in odločitev ali jo boste sklenili ali ne je resnično popolnoma prostovoljna odločitev vsakega posameznika. A njena izpolnitev je potem obvezna. Saj sta se obe stranki zavezali, da bosta druga drugo zavezali s to voljo, ki sta jo izrazili v pogodbi.   In to velja za katerokoli pogodbo, ki jo sklenemo.


V humanitarnem zavodu VID smo že na samem začetku naše dobrodelne poti uvedli donatorske pogodbe  s fizičnimi osebami  in posamezniki, kajti, cilj pogodbe je ureditev odnosov med dvema strankama, kjer se obe strani zavežeta izpolniti pogodbo v korist pomoči potrebnega. Namen donatorske pogodbe je vzpostavitev odnosa med donatorjem oziroma osebo, ki je pripravljena v enkratnem ali pa v več zaporednih zneskih financirati pomoči otrokom s posebnimi potrebami.


Vse pogodbe imajo ustrezno obliko, kjer so dogovorjene obveznosti in pravice obeh strani. Le tako se zagotovi odprto in odgovorno sodelovanje do vseh udeležencev v procesu pomoči. Obenem pa se zagotavlja transparentnost poslovanja in tudi zasledovanje ciljev dejavnosti ter načrtovanje. Saj lahko humanitarna organizacija na ta način planira sredstva za pomoči, saj iz števila sklenjenih pogodb lahko predvideva, koliko sredstev bo tako prispelo za pomoči in osnovni namen dejavnosti.


Pogodbeni odnos je pomemben še zlasti pri medsebojnem sodelovanju, ki dalj časa opredeljuje in določa namen donatorja pri podpori določenega projekta pomoči ali dejavnosti organizacije. Kot je na primer pokroviteljstvo. Vse pogodbe so lahko sklenjene za enkratni namen ali pa za daljše časovno obdobje, kjer za pomoč namenite mesečno določen znesek.  To lahko storite tudi tako, da izpolnete obrazec za direktno bremenitev vašega računa, s katerim dovoljujete, da vam banka v korist Humanitarnega zavoda VID mesečno odteguje z računa določen znesek.


Pravice, ki izhajajo iz donatorske pogodbe so nekje splošno uveljavljene pravice. Zgledovali smo se po podobnih organizacijah v svetu in jih oblikovali tako, da obema stranema dajemo veljavo.


V primeru, da ste pripravljeni pomagati pri naši dejavnosti se obrnite na nas. Pokličite nas ali pa preko kontaktnega obrazca pošljite vaš namen, da želite enkratno ali trajno pomagati oziroma pomagati določeno časovno obdobje.