Kako malo je potrebno, da se življenje obrne na bolje

Naša maskota želvica in slogan: "Kako malo je potrebno, da se življenje obrne na bolje" ponazarjata bit našega delovanja. Želvica, ki obleži na hrbtu, je prav tako nemočna, kot nebogljen otrok, ki zaradi drugačnosti potrebuje pomoč. Smiselnost delovanja dobrodelnih organizacij ni v tem, da samo dajemo in s tem pomoči potrebnega napravimo odvisnega od pomoči. Zavod VID omogoča in pokaže otrokom,  mladostnikom, ki so omejeni v gibanju in izražanju, kako se lahko zopet vključijo nazaj v okolje, igro, izobraževalne procese in ostale aktivnosti. Otrok, ki dobi računalnik, elektronsko lupo, spet lahko piše in se uči, s pomočjo invalidskega vozička ima možnost raziskovati svet in se družiti z vrstniki... Postane manj odvisen in naenkrat se mu življenje  obrne na bolje.Dejavnost Humanitarnega zavoda VID je namenjena vsem ljudem, ki nas potrebujejo. Pa najsi so to starši otrok s posebnimi potrebami, ko sami ne zmorejo več. So to strokovnjaki, ki bi radi predstavili nove možnosti za pomoči potrebne. Tistim, ki bi radi svoje dejavnosti in podjetje aktivno povezali s skupnostjo, v kateri živijo in ji na ta način vračali. Naše delo je namenjeno tudi zaposlovalnim službam in iskalcem zaposlitve, saj neprofitne organizacije omogočajo v okviru svojih Fundraising aktivnosti in ostalih aktivnosti na trgu pridobivati nove delovne izkušnje tudi na področjih, ki jih do sedaj iskalci zaposlitev niso poznali. Ali pa da razširijo svoja znanja na nova področja in mogoče osmislijo zaposlitev v dejavnosti, ki ustvarjajo družbeno dobro in posameznikom - otrokom spreminjajo svet na bolje. Vse naše aktivnosti so usmerjene v prebuditev dobrega v človeku. V aktiviranje potencialov človečnosti, razumevanja in solidarnosti.

 
                        


Ker država ne more zadovoljiti vseh posebnih potreb svojih državljanov, še posebej ne tistih, ki so najbolj ogroženi in kljub zapisu v naši ustavi, da je Slovenija socialna država, je vrednost dela in vseh aktivnosti dobrodelnih organizacij in Humanitarnega zavoda VID preprosto neprecenljiva in nujna. Pomoči otroku se ne da opredeliti z denarjem. Zaradi velikega števila ljudi, ki živijo na meji revščine, imajo nizke dohodke, so brez zaposlitve... in svojim bolnim otrokom ne morejo omogočiti vsega, kar potrebujejo za življenje.


v Humanitarnem zavodu VID izvajamo sledeče dejavnosti:


 • nakup ali doplačilo invalidskih pripomočkov
 • kritje dela stroška operacije, zdravljenja, terapij, letovanja otrok...
 • pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin
 • ozaveščanje javnosti o dobrodelnosti
 • botrstvo in žepnine za Ptičke brez gnezda
 • izobraževanje za dobrodelnost
 • sodelovanje z drugimi organizacijami
 • vzpostavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij
 • uvajanje novih tehnik zbiranja sredstev - fundraising pristopov
 • socialno podjetništvo
 • omogočamo vključevanje v zaposlovalne programe  brezposelnim osebam
 • aktivno sodelujemo pri pripravah zakonodaje
 • opozarjamo na družbene nepravilnosti
 • ozaveščamo ljudi o človečnosti do tistih, ki potrebujejo pomoč
 • organiziramo izobraževanja o tematikah iz našega področja dela
 • omogočamo staršem, da si olajšajo skrb za otroka

SLIKA: Grafični prikaz prisotnosti delovanja Humanitarnega zavoda VID na področju Slovenije od ustanovitve dalje.Kaj je potrebno za izpeljavo pomoči?

 

Prošnja za pomoč (posameznika, ustanove, društva...)

Vse skupaj se ponavadi začne s prošnjo za pomoč, ki jo v svojem in otrokovem imenu napišejo starši. Pojasnijo stisko, v kateri so se znašli in razloge zanjo. Predlagajo, kakšna naj bi bila po njihovem mnenju najboljša rešitev. Za pomoč nas prosijo tudi različne ustanove, šole, društva...

 

Zdravniško mnenje

Ker so v največ primerih prav zdravniki tisti, ki lahko najbolj natančno pojasnijo otrokove težave in probleme, ki iz njih izvirajo, starše prosimo, da prošnji priložijo zdravniško mnenje. Seveda vse podatke o otroku skrbno čuvamo in jih uporabimo le zato, da se lažje odločimo komu in kako najbolje pomagati.

 

Priporočila

Strokovnjaki iz različnih področij najbolje vedo, kateri je tisti pripomoček, ki je za otroka najprimernejši. Zato za vsa potrebna priporočila zaprosimo še njih.

 

Dogovori o sodelovanju

Ko družino obiščemo na domu se na podlagi vseh naštetih argumentov odločimo, da bomo družini oziroma posamezniku pomagali, s prosilci podpišemo dogovor o sodelovanju, v katerem opredelimo koliko denarja naj bi zbrali, za kakšen namen in katere so naše obveznosti.

 

Dobre novice, mediji

O delu zavoda in akcijah, ki potekajo pod našim okriljem pišemo v našem časopisu Dobre novice. V primeru večjih akcij, katere resnično zahtevajo vključitev širše družbene skupnosti in tudi okolice v kateri družina z otrokom biva, pa pričakujemo tudi pomoč medijev in vseh, ki z obveščanjem lahko pripomorejo k čimprejšnji uresničitvi otroške želje.

 

Zbiranje sredstev

Akcija steče. Začne se naporno delo zbiranja sredstev; od donatorjev, sponzorjev, pokroviteljev... je odvisno, kako hitro bomo akcijo lahko zaključili.  To je najtežji del celotne naše dobrodelne dejavnosti. Obiskati številne ljudi in podjetja, poslati prošnje in predloge za sodelovanje, povabilo, da naredimo nekaj dobrega za otroke skupaj. Najti tiste, ki so pripravljeni pomagati.

 

Zaključek akcije  - izročitev (podaritev)

je najlepši del akcije. Vedno je javna, tudi zato, da donatorji vedo, da so njihova sredstva zares prišla v prave roke. Za vsa leta nazaj imamo arhivirano dokumentacijo o pomočeh otrokom. Za vsak pripomoček se natančno ve kateri otrok ga je dobil in kdaj ga je dobil.