Biti pokrovitelj otrokom pomeni skrbeti zanje, poskrbeti za to, da bo osnova, ki jim zagotavlja lepše življenje lahko delovala. Pomeni

podpirati

ali bdeti

tudi nad tem, kar jim bo zagotavljalo možnost, da do pomoči pridejo. Spomnite se samo izraza, da nekdo deluje pokroviteljsko do nekoga. In osnova za njegovo pokroviteljstvo, za njegov pokroviteljski odnos je v skrbi, da bo tistemu, za katerega skrbi dobro. Na nek način s pokroviteljstvom skrbimo, da se bodo zadeve, akcije lahko odvijale.

In pokroviteljstvo, ki pomaga in podpira dobrodelno, humanitarno in še posebej dejavnost pomoči otrokom vrača pokrovitelju najlepše.Večinoma ljudje danes zamenjujejo pokroviteljstvo z drugimi pojmi. Predvsem sponzorstvom.  In razlika je bistvena a kljub temu se je zaveda premalo ljudi. Verjetno zato, ker prevladuje prepričanje, da gre pri pokroviteljstvu za slovenski prevod sponzorstva. Vendar to ni res. Drugačno poimenovanje tudi ne prinaša nikakršnih davčnih ugodnosti.

Najlažje razliko med pokroviteljstvom in drugimi oblikami sodelovanja opišemo s tem, kaj posamezna oblika je.

Sodeč po objavah v medijih in tudi na spletnih straneh raznih organizacij imajo humanitarne, dobrodelne, kulturne, športne in druge organizacije pokrovitelje in sponzorje. Kakšna je razlika med njimi? Kaj je potrebno narediti, da postaneš pokrovitelj in kaj, da si sponzor?


Čeprav je razlika bistvena, se je zaveda premalo ljudi, ki te termine uporabljajo vsakodnevno.


Sponzor je, kakor to definira tudi SSKJ, kdor »v reklamne namene gmotno podpre, omogoči kako dejavnost«. Gre torej za odplačno razmerje, kjer si sponzor v zameno za svojo podporo (denarno, v drugačni materialni obliki ali v storitvah) zagotovi pojavnost v obliki različnih oblik promocije. Gre torej za povsem komercialno razmerje. V primeru zakupa oglasnega prostora pa ne gre za sponzorja, temveč oglaševalca.


Bistveno razliko med sponzorstvom in pokroviteljstvom predstavlja ravno element komercialnosti. Pokrovitelj namreč za svoj vložek ne zahteva promocije oz. oglaševanja. Gre predvsem za sodelovanje na simbolični ravni. Ravno iz te simboličnosti se je razvil pridevnik »pokroviteljski«, ki ga uporabljamo tudi v označevanju medsebojnih odnosov.


Donacija za razliko od sponzorstva in pokroviteljstva predstavlja darilo. Pri donaciji je torej že v samem začetku izključen komercialni namen. Navadno je donator omenjen le ob javni predaji predmeta (npr. invalidskega  pripomočka) in na manjšem obeležju na predmetu samem (ali ob njem). V kolikor bi se donacija kakorkoli oglaševala bi takšno razmerje postalo sponzorsko.


Kadar se podjetje na kakršen koli način skozi svoj vložek promovira (npr. logotip, najava na tekmi/prireditvi, oglas z uporabo znakov športnega subjekta na televiziji ali v tisku), gre za sponzorja.


Razlika med vsemi tremi razmerji sodelovanja je jasna. Sponzorstvo predstavlja poslovno sodelovanje, pokroviteljstvo je predvsem na simbolni ravni (podjetje se s tem pohvali npr. v njihovem poslovnem poročilu...), medtem ko je donatorstvo pomoč.