Na svetu ne obstaja ničesar, kar bi bilo samo sebi namen. Da smo profesionalni nam priznavajo starši, druge organizacije in pa tudi strokovnjaki s katerimi sodelujemo. A profesionalni, odgovorni do otrok smo lahko samo skupaj z vsemi ostalimi udeleženci humanitarnih akcij, kajti, preden pripomoček izročimo otroku je potrebno storiti marsikaj. Da bo pripomoček otroku resnično lahko zagotovil spremembo in pa tudi izboljšanja v njegovem življenju in dvig kvalitete njegovega življenja, se povežemo z ustanovami, ki so strokovne na svojem področju. Vsi skupaj pa ustvarimo lepši jutri otroka.Humanitarni zavod VID od samih začetkov sodeluje pri zagotavljanju strokovnega pristopa do reševanja problematike otroka  s strokovnjaki iz  organizacij in institucij, kjer otroka obravnavajo ter podjetij, ki uvažajo ali izdelujejo pripomočke.Ob posameznih akcijah pa sodelujemo tudi z drugimi lokalnimi društvi, podjetji, izvajalci in posamezniki. S šolami, vrtci  in drugimi institucijami, ki obravnavajo otroka v svojem programu izobraževanja, terapij in vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje itd.