V primeru, da želi donirati fizična oseba, lahko donira tudi tako, da zahteva, da se določen znesek njemu odmerjene letne dohodnine nameni za financiranje splošno koristnih namenov med katere vsekakor spadajo dobrodelna in humanitarna dejavnost in organizacije. Znesek ne more presegati 0,5% dohodnine, odmerjene osebi (donatorju) za davčno leto. Predpisi določajo tudi možne prejemnike donacij kateri so objavljeni na spletni strani davčne uprave RS.