Nekaj skupnih akcij je bilo vzrok za naše današnje sodelovanje pri ISKRIČINIH namenih pomoči revnim. Nekajkrat smo se oboji srečali pri pomoči družini, ki ni potrebovala samo pripomočka za svojega otroka, ampak je potrebovala tudi takšno pomoč, kot jo je nudila ISKRICA. Skupaj smo celi družini spremenili življenje. Na začetku so bile te pomoči naključne,  kasneje pa so prerasle v sodelovanje, katerega rezultat je zaupanje, da sredstva ISKRICE vodimo na Humanitarnem zavodu VID in naši FUNDACIJI IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE.Eden od vzrokov nastanka Ustanove FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE pa je bila tudi prošnja in potreba po sodelovanju s strani časopisne hiše Dnevnik d.d., ki je v okviru svoje dejavnosti izvajal širom Slovenije poznan projekt ISKRICA V ŽALOSTNIH OČEH, s katerim je pomagal pomoči potrebnim ljudem, posameznikom, družinam in otrokom širom Slovenije.  Kar nekajkrat smo se z ISKRICO skupaj ujeli v akcijah pomoči. Tudi na terenu, ko smo nevede pomagali isti družini in skupno poskrbeli, da se je akcija pomoči hitreje končala. Dobro in odgovorno smo opravili vsak svoj del naloge in ob tem se je pojavilo medsebojno zaupanje. 

Ker pa je časopisna hiša Dnevnik pravna oseba gospodarskega prava in kot takšna njena dejavnost ne more biti dobrodelna in humanitarna in njihove pomoči ne morejo biti

predmet oprostitve po zakonu o dohodnini

so nas prosili, če ISKRICO prevzamemo mi. Sklenili smo pogodbo o sodelovanju s katero se je bančni račun ustanove "posodil" ISKRICI. Vse potrebne aktivnosti, kot so vodenje evidenc plačil s strani iskričinih donatorjev, izplačevanje pomoči potrebnim, izdelava poročil za javno objavo se vodi in dela pri nas v Humanitarnem zavodu VID oziroma Ustanovi FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE. Odločanje o tem, kdo je upravičen do prejema pomoči, koliko pomoči in podobno pa še vedno drži v rokah Dnevnik. Prej dolgoletna vodja Iskrice gospa Nada Mavrič, sedaj pa novinar Matjaž Kranjec.

Časopisna hiša Dnevnik zavodu VID oziroma FUNDACIJI IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE v zahvalo nudi prostor za objavljanje zapisov o naši dejavnosti v njihovem mediju Nedeljski dnevnik.Pogodba o sodelovanju je bila podpisana  29. 1. 2004 in na njeni podlagi še danes uspešno sodelujemo.

Seveda pa naše akcije pomoči, za katere je bila Ustanova tudi ustanovljena in vse aktivnosti, ki so povezane s pomočmi otrokom vodimo na našem računu, ki je ločen od Iskričinega. S tem zagotavljamo vso transparentnost in možnost nadzora nad porabo sredstev.

Ravno to sodelovanje je lep primer tega, kako se lahko dve organizaciji in dva podobna namena združita v delanje dobrega.External link opens in new tab or window

O ISKRICI NEDELJSKEGAIskrica v žalostnih očeh ali skrajšano Iskrica Nedeljskega je dobrodelna dejavnost v okviru Nedeljskega dnevnika, ki že več kot dve desetletji redno piše o socialnih stiskah družin in posameznikov. Ves ta čas pomagajo revnim, brezdomnim, bolnim, invalidnim, izključenim ali kako drugače prizadetim otrokom in najstnikom ter hkrati njihovim družinam.


Iskrica je javna in prostovoljna. Ko dobijo prošnjo za pomoč - te prihajajo s pismi, telefonskimi klici, od posameznikov in inštitucij, ob različnih naravnih nesrečah, tragedijah - se pri pristojnem centru za socialno delo, na Rdečem križu, krajevni skupnosti in drugod pozanimajo, če gre v resnici za socialno ogroženost in pomoči potrebno družino. Potem jih obiščejo, o njih in še posebej otrocih pišejo, jih fotografirajo, po objavi v rubriki Iskrica jim finančno in še na kakšne druge načine pomagajo, z njimi sodelujejo dalj časa, odvisno od problema in njihove pripravljenosti za sodelovanje.


Finančna pomoč je različna, odvisna od števila otrok in spet od veličine problema. Zelo radi pomagajo "po projektu", kar pomeni, da financirajo kopalnice, obnovo otroških sob, kupujejo pohištvo in reči, ki jih otroci najbolj potrebujejo, ali nakažejo denar na transakcijski račun enega od otrok za njihove potrebe, kadar starši ne znajo z denarjem, tudi na šole in socialno službo prek tako imenovanih pupilnih vlog.ALI LAHKO NAMENIM DEL DOHODNINE FUNDACIJI IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE?

Do spremembe zakonodaje, ki se nanaša na humanitarne organizacije,  je že s samo ustanovitvijo in prepoznavo delovanja  fundacije v javnem interesu s strani MDDSZ le ta bila uvrščena avtomatsko tudi na seznam upravičencev do dela dohodnine.  S spremembo zakonodaje pa morajo sedaj tudi vse fundacije pridobiti ponovno ta status, kljub temu, da se v njihovem delovanju ni spremenilo popolnoma nič in še naprej delujejo v tako imenovanem javnem interesu.
Na področju pridobivanja sredstev z donacijami pa se ni spremenilo ničesar. Fundacije še vedno lahko prejemajo za izvajanje pomoči potrebnim donacije s strani podjetij in posameznikov.

Takoj, ko ponovno pridobimo tudi po novih predpisih potrditev našega delovanja v javno korist, pa bomo objavili na tej strani.