Vsaka dejavnost, ki se izvaja na trgu je namenjena vsem nam. Odvisna je od številne množice posameznikov, katerim so produkti in storitve gospodarstva namenjene. Podjetje ne more obstajati samo zaradi samega sebe ampak je soodvisno od ožje in širše družbe v katerem okolju deluje.  Vračanje  ljudem skozi dejanja družbene odgovornosti pomeni zavedanje lastnikov, direktorjev in vodilnih, da lahko samo v sodelovanju z ljudmi rastejo, se razvijajo in ustvarjajo prihodek. Donatorstvo, sponzorstvo in druge oblike sodelovanja v humanih projektih pomeni, da so pred svojo funkcijo, ki jo opravljajo, položaj, ki ga zasedajo, ali izobrazbo, ki so si jo pridobili postavili ČLOVEKA. Da se zavedajo, da so v prvi vrsti tudi sami najprej ČLOVEK in delujejo v duhu človečnosti.


DRUŽBENA ODGOVORNOST podjetja pomeni samo to, da se zavedajo vpetosti v okolje v katerem delujejo in da v to okolje, ljudem,  ki jim omogočajo rast, zaslužek in tudi dobiček vračajo. Vračajo tako, da tistim, ki zaradi raznih življenjskih situacij, revščine, bolezni, invalidnosti ne morejo poskrbeti sami zase, za svoje otroke, pomagajo. V naši dolgoletni praksi in sodelovanju z dobrimi podjetji in direktorji smo spoznali, da nobeno podjetje ni propadlo, šlo v stečaj ali pa imelo težave zaradi tega, ker je sodelovalo z našim zavodom. So pa podjetja propadala zaradi neupoštevanja človečnosti in nespoštovanja poslovne morale in etike. Sodelovanje krepi in povezuje celotno družbo in obenem ustvarja tudi ugodno okolje za razvoj podjetništva in vaše delo. In verjemite nam, da je že veliko "naših" direktorjev in direktoric, lastnikov podjetij ali pa samostojnih podjetnikov stopilo v čevlje pomoči potrebnega otroka in so razumeli, kaj njihova pomoč zanj predstavlja in kako bi se sami počutili, če bi morali zase prositi pomoč.

V kolikor želite kot podjetje pomagati pri izboljševanju otroškega sveta na bolje je pomembno, da upoštevate tudi čimbolj optimalen okvir vaše donacije oziroma katerekoli oblike sodelovanja. Verjamemo, da je vaš in naš cilj in namen optimalno izrabiti sredstva za pomoč otrokom. Zatorej naj bo vaša odločitev vedno sodelovanje z dobrodelno organizacijo na podlagi pogodbe. Nikoli pa ne izvedite donacije direktno družini ali otroku, ki potrebuje pomoč, kajti davčni položaj, ki nastane iz direktne pomoči je neugoden za prejemnika in dajalca donacije. Več pa v priloženem pojasnilu.


Davcne posledice.pdf

In še člen iz ZDOH-2, ki določa, da je za prejemnika pomoči edino pomoč s strani dobrodelnih in humanitarnih organizacij neobremenjena z dohodninsko zavezo po plačilu dohodnine.

                                                                ZDoh-2 - Zakon o dohodnini
                                                                                  20. člen
                                                                    (pomoči in subvencije)

(1) Dohodnine se ne plača od:

6.     pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva;

7.     pomoči, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;