External link opens in new tab or window


TEHNIČNI PRIPOMOČKI IN PROGRAMSKA OPREMA ZA SLEPE, SLABOVIDNE IN DISLEKTIKE
Na osnovi uporabniških izkušenj in želja uporabnikov so se v Diopti d.o.o. odločili, da ustvarijo skupine novic, ki so vezane na njihovo ponudbo. Novice so razdelili na posamezne sklope in sicer:


Diopta - novice

Predvajalniki zvočnih knjig HumanWare

Programska oprema za slepe in slabovidne Dolphin


Vsi, ki bi radi kupili enega ali več njihovih kvalitetnih izdelkov, delate s slepimi in slabovidnimi osebami, imate sami ali pa kdo v vaši družini težave z vidom se lahko prijavijo na njihove novice preko spletne strani External link opens in new tab or windowwww.diopta.si. Obveščali vas bodo o novitetah. Ali pa greste direktno na njihovo stran novic External link opens in new tab or windowwww.diopta.si/novice/.
PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH IN PRILAGODITVI VOZILA


Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (External link opens in new tab or windowZIMI) ureja  področje izenačevanja možnosti invalidov. Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti in je življenjskega pomena za tiste invalide, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja kot npr. v postopkih pred različnimi organi in institucijami, pri dostopnosti do dobrin in storitev, objektov v javni rabi ipd. S prepovedjo diskriminacije invalidov na različnih področjih in z uveljavljanjem različnih ukrepov se z zakonom želi za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja.


Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov zakon predpisuje sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi). Drugi ukrep, ki ga predpisuje zakon pa je sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo sami ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V teh delih je bil zakon v letu 2014 dopolnjen (Uradni list RS št. 50/2014).


V External link opens in new tab or windowUradnem listu RS št. 71/2014 je bil objavljen Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki podrobneje ureja pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov in prilagoditev, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila.


Naš komentar:

Seveda je ta pravilnik korak naprej k zagotavljanju enakih možnosti, vendar bo to zagotovljeno šele takrat, ko bo država resnično za pomoči potrebno osebo poskrbela v celoti. Dokler pa morajo starši za svoje otroke še vedno sami ali s pomočjo humanitarnih organizacij zbirati sredstva za pripomočke, ki velikokrat ne dohajajo kvalitetnega napredka v njihovem razvoju ali pa sami financirati stroške operacij v tujini, ne moremo govoriti o tem, da je Slovenija socialna država.Priloge Pravilnika o tehničnih pripomočkih

Priloga 1 Lista tehničnih pripomočkov.PDF
Priloga 2 Lista prilagoditve vozila.pdf
Priloga 3 Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka.PDF
Priloga 4 Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila.pdf
Priloga 5 Vrednotnica za nakup novega prilagojenega vozila.pdf
Priloga 6 Vloga_za_uveljavljanje_tp1.pdf
 

Postopek za pridobitev vrednotnice na osnovi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov  (v nadaljevanju ZIMI) je sledeč:


1. Od okulista pridobite izvid iz katerega je razvidno, v katero kategorijo izgube vida po klasifikaciji svetovne zdravstvene organizacije (VHO) spadate.

2. Ko imate izvid, na vaši Upravni enoti skupaj z izvidom predložite vlogo za tehnični pripomoček - povezava na stran: External link opens in new tab or windowvloga za tehnični pripomoček.

Pri izpolnjevanju vloge si pomagate z listo tehničnih pripomočkov - povezava na stran:  External link opens in new tab or windowlista tehničnih pripomočkov.

Opomba: Za pridobitev nekaterih tehničnih pripomočkov je potrebno na External link opens in new tab or windowZvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opraviti preizkus. Več informacij o preizkusu dobite pri g. Bogdanu Saksidi na tel št.: 01 4700 221.


3. Po končanem postopku boste na dom prejeli odločbo o  pravici do tehničnih pripomočkov za katere ste vložili vlogo.  Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni. Če želite, da boste vrednotnice prejeli prej, morate občini sporočiti, da odstopate od pritožbe in vam na  osnovi tega izdajo vrednotnice v nekaj dneh od prejema odločbe.


4. Ko boste imeli vrednotnice, nas pokličite na 04 201 39 30 ali pišite in svetovali vam bomo pri nakupu ustreznega pripomočka, ali vas napotili na dobavitelja. Za več informacij o samem postopku uveljavljanja pravice do tehničnih pripomočkov nas kontaktirajte.Pravica do brajevega pisalnega stroja in brajeve vrstice se več ne izključujeta.
Za brajevo vrstico je določena trajnostna doba 5 let in torej in ni več enkratna pravica.


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v nadaljevanju (ZZZS) je o spremembah in dopolnitvah Pravil o obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanje: Novela Pravil OZZ), obvestil vse izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov z obvestilom, št. 0072-5/25020-DI/1, z dne 12. 02. 2020. V takratnem obvestilu so bile navedene tudi spremembe na področju ureditve medicinskih pripomočkov (v nadaljevanje: MP), ki se začnejo uporabljati s 1. 6. 2020. Tako kot novela Pravil OZZ je bil v Uradnem listu RS, št. 4/2020, objavljen tudi Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Sklep o ZS in drugih pogojih), ki stopi v veljavo prav tako s 1. 6. 2020. Oba navedena akta s 1. 6. 2020 prinašata za zavarovane osebe širitve pravic do medicinskih pripomočkov.


Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za slepe, slabovidne in gluhoslepe: z novelo Pravil OZZ se pravica do brajevega pisalnega stroja in brajeve vrstice ne izključujeta več. Za brajevo vrstico je določena trajnostna doba 5 let in torej in ni več enkratna pravica. Zavarovana oseba bo po izteku trajnostne dobe, lahko prejela novo brajevo vrstico. Drugi pogoji predpisovanja ostajajo nespremenjeni, in sicer: Zavarovana oseba z izgubo vida iz 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida (vidna ostrina z najboljšo možno korekcijo) po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10), ki obvlada brajevo pisavo, če je usposobljena za delo z brajevo vrstico.


Za izdajo potrdil o usposobljenosti za delo z brajevo vrstico je pristojna Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Za izdajo naročilnic je pristojen zdravnik specialist – oftalmolog, kateremu je potrebno posredovati potrdilo o usposobljenosti za delo z brajevo vrstico. Oftalmolog naročilnico in potrdilo posreduje izbranemu zdravniku, ki izda odločbo o upravičenosti do brajeve vrstice.