ZAHVALE OTROK iz stanovanjskih skupin


Prav vsaka družina in njihov otrok s posebnimi potrebami  je drugačen, vsaka zgodba, ki jo delijo z nami je enkratna in in posebna. Hvaležni smo jim, prav tako njihovim učiteljem, zdravnikom in ostalim, ki nam s svojo strokovnostjo in prizadevnostjo omogočijo, da je naša pomoč optimalna in za otroka učinkovita. Hvaležna sem tudi našim donatorjem, prostovoljcem in sodelavcem, da lahko skupaj ustvarjamo številne zgodbe s katerimi rišemo nasmehe na obraze otrok in iskrice v očeh. Ustvarjamo jim lepši in boljši svet. Tudi otroci v bivalnih skupinah si zaslužijo lepo prihodnost. In tudi tem pomagajo naši donatorji in dobri ljudje. Njihove besede, ter besede osebja bodo največ povedale o pomembosti našega projekta botrstva  našim Ptičkom brez gnezda.“Že dolgo, je tega, odkar sem izvedela, da tudi v Kranju obstaja možnost z denarnimi prispevki pomagati otrokom. Če se prav spominjam, je sprva šlo za projekt, imenovan Izpolnimo otroške želje. Sedaj sodelujem z Zavodom Vid, ki me obvešča o tem, kateri od otrok potrebuje pomoč oz. kdo je tisti, ki mu je moj prispevek namenjen. V času o katerem govorim, je bilo več takih otrok. Ob koncu leta dobim obvestilo o tem, koliko je bilo nakazanega, pa tudi glasilo prejemam. Lahko rečem, da je sodelovanje z zavodom zgledno. Lani sem bila tudi povabljena v stanovanjsko skupnost v Črnavi, kjer živi moj trenutni varovanec. Vabilo sem z veseljem sprejela. Spoznala sem  varovanca, pa tudi druge otroke in osebje.  Živijo v lepem okolju, kjer se vsi trudijo, da delo poteka brez zapletov! “ 

Botra M. D. otrokom stanovanjske skupine Črnava
“Dolgoletno sodelovanje s Humanitarnim zavodom VID je za otroke in mladostnike Vzgojnega zavoda Kranj neprecenljivega pomena. Večina otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naše stanovanjske skupine, je v svojem življenju izkusilo marsikaj, velikokrat predvsem pomanjkanje. Na vseh področjih življenja in posledično so na eni strani že zaradi tega odstopali od vrstnikov, po drugi strani pa niso imeli možnosti, da bi razvijali svoje potenciale na močnih področjih, ki jih imajo. Sredstva, ki jih otroci prejemajo s strani Humanitarnega zavoda VID, jim tako omogočajo dostop do osnovnih stvari, kot so oblačila in obutev, da so lahko urejeni, po drugi strani pa jim omogočajo udeležbo na določenih aktivnostih, treningih, delavnicah, koncertih idr., kjer ali spoznavajo in razvijajo svoje spretnosti in veščine na določenem področju, ali pa so deležni določenih vsebin, ki vsaj malo bogatijo njihovo življenje. Za nekatere je to kratko obdobje tudi edino obdobje v življenju, ko jim je nekdo pomagal uresničevati skrite želje in omogočiti dostop do dobrin, ki jih sicer ima ali v njih uživa večina ostalih otrok."

Andrej Gregorač, Vzgojni zavod Kranj

Botrstvo - ptički brez gnezda potrebujejo žepnine


Vzgojitelji petih stanovanjskih skupin Vzgojnega zavoda Kranj;  Mlaka, Kranj, Stražišče, Črnava in Škofja Loka so v začetku šolskega leta napisali zahvale botrom, ki  podpirajo njihove otroke in mladostnike, hkrati pa napisali  nove prošnje za denarno pomoč tudi v šolskem letu 2019/2020. Tudi vas vabimo, da se pridružite botrstvu in ptičkom brez gnezda omogočite vsaj delček tistega, kar se njihovim vrstnikom zdi samoumevno.

 

»V imenu naših otrok in mladostnikov, se vam najprej najlepše zahvaljujemo za vašo dolgoletno finančno pomoč, ki našim nadobudnežem omogoča prebroditi materialno stisko in uresničiti marsikatero željo, ki bi sicer ostala neizpolnjena.


»Kot že vsako leto doslej, se tudi letos obračamo na vas s prošnjo za denarno pomoč našim otrokom. Ta pomoč je prepotrebna za normalno, človeka dostojno življenje naših mladostnikov. Le-ti se zaradi svojih takih in drugačnih težav že tako ali tako težje vključujejo v družbo, z vašo pomočjo pa jim lažje omogočimo vsaj osnovni standard, ki jim to vključevanje olajša.  V prihajajočih dneh se bo število otrok v naši skupini še povečalo, zato bodo vaša sredstva še bolj dobrodošla. Namenili jih bomo predvsem za interesne dejavnosti otrok (športne aktivnosti, udeležbe na različnih zunanjih taborih, ipd.), za njihovo žepnino, s katero jih lahko učimo odgovornega ravnanja z denarjem, del pa seveda za osnovne dobrine (obutev, obleka...) s katerimi so slabše, nekateri pa zelo slabo opremljeni in jo nujno potrebujejo. V upanju, da nam boste tudi letošnje leto lahko pomagali, vas lepo pozdravljamo!«

 

»Z denarjem vaših botrov bi otrokom lahko omogočili kakšno radost, ki si jo sicer ne bi mogli privoščiti. Denar bomo tako namenili za: žepnino za izlete, planinske pohode, nakup garderobe, obdarovanje ob rojstnih dnevih, novem letu, plačilo prispevkov na šoli, plačilo članarin za razne dejavnosti. Predvsem pri plačilu prostočasnih dejavnosti, bi bila pomoč še posebej dobrodošla. Valerija, ki ima izreden likovni talent obiskuje likovno šolo-tečaj za otroke. Irena, ki ima težave s skoliozo hrbtenice in slabo razvitimi mišicami, pa si želi obiskovati plesni tečaj.  Za vašo pomoč vam bomo, tako vzgojitelji kot otroci izredno hvaležni. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje, katerega se veselimo tudi v prihodnje.«


Tudi letos bi radi pomagali njihovim Ptičkom brez gnezda. Kar 18 jih potrebuje vašo pomoč.  Zato vas vabimo, da postanete njihovi botri.  Kako to storiti pa si več lahko preberete tukaj.