Tisti, ki želi svet spremeniti na bolje, spremeniti nekaj v svojem življenju, napredovati, razviti nekaj novega, idejo ali izdelek bo vedno našel način, voljo in pot da to uresniči. Enako velja tudi za pomoč sočloveku. Tako kot voda vedno najde pot do morja, tako tudi ideje posameznikov in podjetij lahko pomagajo narediti otrokom bolj samostojno in prijazno življenje. Kot so za raziskovalce rekli, da samo drzni odkrivajo nov svet postanite drzni tudi vi. Posredujte nam vaše ideje in načine, kako se vam lahko približamo, da jih bomo lahko skupaj uresničili v skupnem humanitarnem in dobrodelnem poslanstvu.


"Podjetje, ki ustvarja samo denar, je šibko podjetje."

"Delati več za svet, kot svet dela zate – to je uspeh."

"Če obstaja ena skrivnost uspeha, je to sposobnost razumevanja gledišča druge osebe – videnje sveta iz njihovega zornega kota in svojega obenem."

Ti stavki, katerih besede se pripisujejo Henryju Fordu potrjujejo dejstvo, da je podjetništvo vpeto v družbo. Z njo povezano, odvisno od nje in ker od ljudi prejema jim mora tudi vračati.

V zakonu o zavodih, pa tudi drugih zakonih je opredeljeno, da lahko humanitarne organizacije za namene pridobivanja sredstev za osnovno dejavnost opravljajo tudi gospodarske dejavnosti, katerih sredstva, pridobljena iz teh dejavnosti morajo biti namenjena za osnovno dejavnost in delovanje organizacije. V okviru Fundraising aktivnosti lahko humanitarna organizacija gospodarskemu sektorju, podjetjem in javnosti ponudi različne oblike sodelovanja s področja pravih poslovnih sodelovanj. Najbolj pomembno je, da je  celoten proces sodelovanja usmerjen v korist obeh strani kot enakovrednih partnerjev v procesu.

Podjetniki in samostojni podjetniki  ravno tako lahko pripomorete k zbiranju sredstev. Poleg vašega dela, pomoč z donacijo, oglasi, sponzorstvom... lahko vi osebno ali pa skupaj povabimo vaše dobre poslovne partnerje, da se tudi oni pridružijo k akcijam pomoči otrokom.

Lahko se odločite, da ob jubileju vašega podjetja, ali pa vašem osebnem prazniku čestitamo skupaj. V skupnem sodelovanju pošljemo novoletno čestitko vašim dobrim poslovnim partnerjem ali strankam. V svojem podjetju organizirate in spodbudite sodelavce, da namenijo sredstva naši organizaciji in potem še vaše podjetje doda enako ali pa večjo vsoto, ki so jo zbrali vaši zaposleni. Namenite donacijo in obenem skozi vaše promocijske aktivnosti obvestite javnost o vašem dejanju.

Načinov sodelovanja je lahko veliko, kolikor je veliko idej tistih, ki želijo narediti nekaj dobrega za otroke. Saj tudi v podjetništvu velja rek, da človeka spoznaš po njegovih dejanjih.


"Navezati stik je začetek; ohranjati stik je napredek; delati skupaj je uspeh."

Henry Ford